34343434

Aftalevilkår

Generelle aftalevilkår i tillæg til leasingaftale af JOOLL cykler.
Aftalens længde:
 • Alle aftaler med JOOLL løber I 36 måneder
 • Ved dokumenteret fratrædelse eller opsigelse af medarbejderen der ved bestilling er anført som bruger af den pågældende JOOLL cykel kan JOOLL cyklen opsiges mod et engangsbeløb svarende til 6 måneders leasing* beregnet fra tilbageleveringstidspunkt.
 • Ved opsigelse eller udløb af aftalen leveres cyklen tilbage til et sted specificeret af JOOLL med mindre andet er aftalt som frikøb eller ombytning til ny JOOLL cykel.

Service:
 • Gældende servicedækning og betingelser: https://jooll.dk/service-og-forsikring/
 • Ved henvendelser vedrørende Service henvises der til Service@JOOLL.dk for hurtig betjening. Ved henvendelse angiv venligst cykelmodel og virksomhed samt evt. Stelnummer.
 • Spørgsmål vedrørende andre forhold omkring JOOLL cyklen, henvises til JOOLL@JOOLL.dk
 • Det første service vil være efter ca 6 måneder som man vil blive indkaldt til. Ved indkaldelse aftales tid og sted.

JOOLLs All-risk Forsikring:
Frikøb:
 • Ved afslutning af JOOLL perioden er der mulighed for at få tilbud om frikøb på den enkelte JOOLL cykel. Dette beløb er et engangsbeløb der svarer til 4-6 måneders leasingpris.
 • Tilbud om frikøb skal accepteres og betales senest 2 måneder før udløb af oprindelige aftale på den pågældende JOOLL cykel. Ved accept og betaling senere end 2 måneder før udløb frafalder muligheden for frikøb af cyklen.
 • Efter et evt. frikøb er gennemført frafalder alle service, forsikring og garantier.

Dokumenthåndtering, Hvidvask og kreditbehandling:
 • Alle dokumenter vedrørende kunden behandles fortroligt mellem JOOLL og finansieringspartner
 • Ved førstegangsbestilling igangsættes en kort kreditproces hos JOOLL eller ved en partner der forestår kreditproces, dokumenthåndtering og indhentning af legitimation samt andre oplysninger der er lovpligtige i henhold til gældende hvidvaskningslov.
 • Kunden kan i denne proces blive kontaktet direkte af JOOLLs finansieringspartner.
 • Alle aftaler er betinget af positiv kreditvurdering af kunden.

JOOLL ApS
www.JOOLL.dk

*Forbehold for størrelsen på engagement og antal ansatte
Bestil din JOOLL

Som Medarbejder eller Selvstændig kan du nemt sætte din bestilling i gang herunder:

Aftalevilkår

1
2
3
4

Om virksomheden

Vi har gjort det super enkelt

Den øverste pris er den månedlige leasingpris inkl. forsikring og fuld service som betales af arbejdsgiver. Måske det bedste anvendelige personalegode man kan give, for slet ikke at tale om at det for arbejdsgiver er driftmæssigt fuldt fradragsberettiget som personaleudgifter.

Prisen nedenunder er det du som medarbejder betaler netto over skatten om måneden. Altså trækkes inden du får udbetalt din løn. Ja vi ved det godt – super smart, billigt og ikke mindst med kæmpe værdi.

I alle vores tal til beregning har vi regnet med en gennemsnitlig privat
skatteprocent på 40%.

Har du spørgsmål er du altid velkommen til, at kontakte os på JOOLL@JOOLL.DK